Zaburzenie seksualne. Co to takiego, przyczyny i rodzaje

, Zaburzenie seksualne. Co to takiego, przyczyny i rodzaje, Naturalna PłodnośćZa zaburzenia seksualne najczęściej uznaje się wykraczające poza normę zachowania,  które znacznie utrudniają  funkcjonowanie danej  osoby w sferze seksualnej, są dla niej cierpieniem bądź mogą wyrządzać cierpienie innym. Możemy wyróżnić 3 typy zaburzeń związanych z seksualnością człowieka: zaburzenia tożsamości seksualnej, zaburzenia preferencji seksualnych oraz dysfunkcje seksualne.  W niektórych przypadkach granica między normą a zaburzeniem jest bardzo płynna. Jeśli pewne zachowania realizowane są w intymnej relacji między dwojgiem dojrzałych, akceptujących te działania osób i służą one rozkoszy seksualnej trudno mówić o zaburzeniu. 

Zaburzenia tożsamości seksualnej

Tożsamość płciowa to poczucie przynależności do płci żeńskiej lub męskiej i identyfikowanie się z nią. Przyczyny zaburzenia tożsamości seksualnej mogą wynikać z niezgodności  struktur biologicznych z płcią psychiczną lub poczucia przynależności do płci odmiennej niż ta, która wynika z posiadanych narządów płciowych.

Przykłady zaburzeń:

Transseksualizm – pragnienie życia i uzyskania akceptacji jako osoba płci przeciwnej  niż wskazuje na to płeć narządów zewnętrznych płciowych oraz płeć metrykalna. Tę niezgodę transseksualista chce rozwiązać tylko na jeden sposób – operacyjną zmianę płcią, popartą zmianą płci metrykalnej w kierunku zgodnym z nowym wizerunkiem cielesnym.

Transwestytyzm –przebieranie się w odzież płci przeciwnej w celu uzyskania poczucia chociażby chwilowego przynależenia do niej. Osoba, która  się przebiera  dąży do  uzyskania zadowolenia z powodu chwilowego bycia osobą płci przeciwnej. Transwestytyzm o łagodnym przebiegu  charakteryzuje się kontrolą swojego  zachowania, a osoba przebiera się jedynie w sytuacjach intymnych lub nosi ukryte elementy np. bieliznę pod odzieżą zewnętrzną. Natomiast transwestyta aktywny dąży do jawnego manifestowania swoich skłonności, walczy o akceptację tego stanu przez społeczeństwo.

Dysforia płciowa – niezadowolenie z płci metrykalnej. Wiąże się z cierpieniem, które może towarzyszyć istnieniu rozbieżności między płcią doświadczaną a wyrażaną  a płcią  przypisaną.

Zaburzenia preferencji seksualnych

Poprzez preferencje seksualne rozumie się upodobanie do określonego typu stymulacji seksualnej, określonego typu osób, części ciała lub szczególnych obiektów. Jeśli dana preferencja jest dominująca w życiu seksualnych, uniemożliwia budowania trwałych relacji z ludźmi oraz prowadzi do cierpienia uznajemy ją za zaburzenie preferencji seksualnych.  Przyczyny zaburzeń preferencji seksualnych wyjaśniają teorie psychologiczne – mogą odnosić się do utrwalonych prób przekształcenia doświadczonych przez osobę urazów wczesnodziecięcych lub są konsekwencją nabywania i utrwalania nawyków  w procesie uczenia się.

Przykłady zaburzeń:

Fetyszyzm – polega na traktowaniu wybranych przedmiotów jako bodźców koniecznych do uzyskania podniecenia i satysfakcji seksualnej. Do typowych fetyszów należy bielizna, buty, części ubrania lub części ciała. Fetyszyzm mały związany jest ściśle  z partnerem seksualnym i za jego akceptacją zostaje włączony w życie erotyczne danej pary.  W przypadku fetyszyzmu dużego – sam fetysz zastępuje partnera, który często wręcz może utrudniać powstanie pobudzenia.

Ekshibicjoznim – utrwalona skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym obcym osobom, zwykle płci przeciwnej, która prawie zawsze kojarzy się z podnieceniem płciowym i masturbacją. Nie występuje zamiar lub zachęta odbycia stosunku z ową zaskoczoną osobą.

Oglądactwo – skłonność do oglądania, bez zamiaru ujawnienia swej obecności i odbycia kontaktu z ludźmi uczestniczącymi w zachowaniach seksualnych i intymnych (np. w czasie rozbierania się),  po to by osiągnąć satysfakcję seksualną związaną z uprawianą masturbacją.

Pedofilia – utrwalona lub dominująca skłonność do aktywności seksualnej z dzieckiem  przed pokwitaniem u osoby powyżej 16 roku życia, starszej o co najmniej 5 lat od ofiary .

Sadomasochizm – praktyki seksualne związane z doświadczeniem  lub sprawianiem co najmniej jednego z takich doznań jak ból, upokorzenie, krępowanie. Ich pojawienie  się jest  źródłem satysfakcji seksualnej. Preferencje realizowane są w parze, w której partnerzy przejawiają zaburzenia o komplementarnych aspektach (masochistyczne i sadystyczne).

Dysfunkcje seksualne

Do tej grupy zaliczone zostały wszelkie zaburzenia seksualne niewywołane dysfunkcją organiczną,  które polegają na tym, że jednostka nie odczuwa pożądania seksualnego lub nie jest zdolna do odbycia stosunku seksualnego i odczucia zadowolenia. Za dysfunkcje seksualne odpowiedzialne są czynniki biologiczne – efekty chorób takich jak cukrzyca, choroby neurologiczne, zaburzenia hormonalne, skutki starzenia się, a także czynniki psychospołeczne – wczesnodziecięce urazy, konflikty wewnętrzne, konflikty w układzie partnerskim lub pewne cechy osobowości.

Przykłady dysfunkcji seksualnych:

Awersja seksualna – niechęć oraz unikanie aktywności seksualnej, silne  negatywne uczucia w trakcie kontaktu.

Wytrysk przedwczesny – pojawienie się wytrysku przed rozpoczęciem stosunku lub natychmiast po lub w czasie niepełnego wzwodu

Pochwica – skurcz mięśni pochwy, który uniemożliwia wprowadzenie członka do pochwy.

Dysperunia – ból (u kobiet  i mężczyzn) odczuwany w czasie stosunku.

 

TAGI: wytrysk przedwczesny, pochwica, awersja seksualna, dysperunia, zaburzenie seksualne, zaburzenia seksualne

Leave a Reply

Translate »