Mammodiagnostyka. Co to takiego

Mammodiagnostyka

Mammodiagnostyka

Mammodiagnostyka – Co to takiego?

Nowotwór piersi stanowi najczęstsze rozpoznanie onkologiczne w Polsce. Statystyki pokazują, że blisko 20% kobiet w naszym kraju zmaga się z rakiem piersi. Jak dotąd za najbardziej powszechną metodę jego wykrywania można było uznać mammografię, która traktowana jest również jako badanie przesiewowe przeznaczone dla kobiet między 59-69 rokiem życia. Nowością w naszym kraju jest natomiast mammodiagnostyka- nieinwazyjna metoda pozwalająca wykryć nawet kilkumetrowe zmiany bez użycia specjalistycznej aparatury.

Mammodiagnostyka to innowacyjna metoda wykrywania zmian w obrębie piersi wykonywana przez specjalistów kształconych w zakresie tej dziedzinie. Jak wynika z doniesień medycznych ok 7% zmian nowotworowych można wykryć jedynie za pomocą badania fizykalnego, bez użycia USG czy mammografu, które w niektórych przypadkach nie wykażą zmian. Ta nieinwazyjna technika badania piersi pozwala zidentyfikować nawet niewielkie kilkumetrowe zmiany (podczas gdy standardowe badanie fizykalne pozwala rozpoznać zmiany najczęściej powyżej 1 cm) bez użycia specjalnego sprzętu medycznego.  Tkanka gruczołów piersiowych nie jest regularna, a wyszkoleni mammodiagności potrafią rozpoznawać guzy o nietypowej regularności, konsystencji, strukturze, a także wszelkie zmiany skórne w okolicach piersi takie jak wciągnięcia czy obrzęki.

Badanie palpacyjne w ramach mammodiagnostyki wykonywane jest według ustandaryzowanego schematu i obejmuje poza gruczołami piersiowymi badanie dołów pachowych, pod i nadobojczykowych. Tego typu badanie wykonywane jest przez zespół specjalnie wyszkolonych ekspertów – lekarzy klinicystów, a także niewidomych i słabo widzących masażystów lub fizjoterapeutów (u których zmysł dotyku jest zwykle bardziej wyostrzony). Całe badanie w ramach mammodiagnostyki trwa około 30 minut i poprzedzone jest szczegółowym wywiadem diagnostycznym. Na zakończenie badania stawiana jest diagnoza w formie elektronicznej, która dodatkowo opiniowana jest przez lekarza specjalistę.

Mammodiagnostyka może być traktowana jako badanie komplementarne względem specjalistycznych metod wykrywania raka piersi. Nie mniej w niektórych przypadkach (np. ze względu na starszy wiek kobiety, który stanowi czynnik ryzyka zachorowalności) zaleca się  wykonanie dodatkowych badań takich jak USG czy RTG piersi.

Do kogo skierowana jest mammodiagnostyka? Z pewnością dla wszystkich kobiet!  Badania wskazują, że niemal 70% Polek nie wykonuje profilaktycznych badań w kierunku raka piersi, a diagnostyka nowotworu piersi w naszym kraju to jedynie 20%.  Jest to o tyle niepokojące, że w diagnostyce nowotworu liczy się przede wszystkim czas. Im szybciej uda się wykryć guza, tym znacznie większe są szanse na wdrożenie odpowiedniego leczenia.  Działające w ramach Centrum Fundacji Innowacji i Rozwoju gabinety oferują pacjentką możliwość wykonania mammodiagnostyki, a tym samym pozwalają na znacznie szybsze wykrycie nawet niewielkich zmian u kobiet w różnym wieku, dzięki czemu realnie prowadzą do spadku śmiertelności kobiet w wyniku nowotworu piersi.

TAGI: badanie piersi, samobadanie piersi, nowotwór piersi

 

 

 

Leave a Reply

Translate »