Inseminacja domaciczna

Inseminacja domaciczna

Inseminacja domaciczna

Inseminacja domaciczna jako skuteczna metoda leczenia niepłodności

Inseminacja domaciczna (IUI) jest uznaną metodą leczenia niepłodności. Wyróżniamy inseminację nasieniem męża/partnera ) oraz inseminację nasieniem dawcy.
W zależności od miejsca podania nasienia wyróżniamy:
 • inseminację doszyjkową (ICI; intracervical insemination),
 • inseminację domaciczną (IUI; intrauterine insemination)
 • inseminację dojajowodową (Fallopian Sperm Persfusion).
Z pośród wyżej wymienionych najczęściej stosowana jest inseminacja domaciczna.

Wskazania

Wskazania do inseminacji obejmują:
 • czynnik męski*;
 • endometriozę I/II stopnia;
 • niepłodność o niewyjaśnionej przyczynie.
 • zaburzenia ejakulacji

Technika zabiegu

Inseminacja domaciczna jest zabiegiem prostym. Przeprowadzana jest w warunkach ambulatoryjnych w gabinecie ginekologicznym. Pacjentka zgłasza się na ustaloną wcześniej godzinę najczęściej wypełnionym pęcherzem moczowym. W przypadku trudności z wprowadzaniem cewnika do macicy pomocne może okazać się uwidocznienie dróg rodnych przez brzuszną sondą aparatu USG (koniecznie wypełniony pęcherz moczowy). Należy unikać używania kulociągu jak również dotykania cewnikiem dna macicy. Preferowane są miękkie cewniki. Do macicy podaję 0,2-0,5 ml przygotowanego nasienia.
Analogicznie do przeniesienia zarodków do macicy wydaje się, że najlepsze są tzw. miękkie, atraumatyczne cewniki ponieważ sztywne cewniki mogą uszkodzić endometrium. Nie wykazano jednak większej szansy na ciążę po zastosowaniu miękkich cewników.

Ilość inseminacji w jednym cyklu

Nie udowodniono, że więcej niż jedna inseminacja wykonana w 1 cyklu ma wpływ na skuteczność terapii. W związku z tym nie zaleca się wykonywania więcej niż 1 IUI / cykl.

Wyniki

Największy odsetek powodzeń stwierdza się podczas pierwszych czterech cykli terapii. Skumulowany odsetek ciąż po trzech inseminacjach w grupie młodych pacjentek sięga ok. 30-40%. Powszechnie uważa się, że leczenie niepłodności metodą inseminacji domacicznej nie powinno przekraczać 4-6 cykli.
Wyniki leczenia metodą inseminacji domacicznej zależą od:
 • etiologii niepłodności
 • parametrów nasienia
 • wieku pacjentki (wyraźne zmniejszenie szansy na ciążę po 35 r. ż.)
 • rodzaju użytych leków i odpowiedzi jajników na stymulację owulacji
 • czasu trwania niepłodności (wyraźne zmniejszenie szansy na ciążę po 3-4 latach niepłodności)
Praktyka wskazuję, że wiek pacjentki > 40 lat jest górną granicą powyżej której skuteczność leczenia metodą IUI jest niska. U tych pacjentek IUI nie powinna być wykonywana stosowanie tej metody staje się kontrowersyjne. Odsetek ciąż na jeden cykl według danych z EIM (European IVF Monitoring) wynosi 12,6% (ogólna liczba 120613 IUI) w grupie pacjentek do 35 roku życia.

Podsumowanie i rekomendacje

 • Inseminacja domaciczna jest bezpieczną metoda leczenia niepłodności szeroko stosowaną od wielu lat;
 • Wskazania do inseminacji domacicznej obejmują: niepłodność idiopatyczna, czynnik męski, endometriozę I i II stopnia,  zaburzenia ejakulacji ;
 • Przed inseminacją pacjentka powinna mieć zweryfikowaną drożność jajowodów. Podczas przygotowania do IUI konieczny jest monitorowanie owulacji za pomocą USG;
 • Stymulacja owulacji poprawia wyniki u par z niepłodnością niewyjaśniona . Celem stymulacji owulacji jest zwiększenie szansy na ciążę poprzez uzyskanie 1-3 dojrzałych pęcherzyków;
 • Nie udowodniono wyższości na innymi żadnej z metod określenia dnia i godziny owulacji oraz inseminacji (iniekcja HCG, testy owulacyjne z moczu, pomiar LH w surowicy);
 • Aby zakwalifikować parę liczba plemników o ruchu progresywnym (A+B) powinna być większa > 1mln/ml;
 • Inseminacja domaciczna powinna być wykonywana tylko i wyłącznie nasieniem po preparatyce. Optymalnymi sposobami przygotowania nasienia są:
 • wirowanie na gradiencie gęstości
 • swim up (w przypadku prawidłowego nasienia);
 • Wykonanie inseminacji domacicznej „świeżym” nasieniem jest błędem;
 • Leczenie metodą IUI powinno trwać od 4-6 cykli;
 • Nie wykazano wyższości wykonywania więcej niż 1 inseminacji w cyklu;
 • Suplementacja progesteronem w cyklach stymulowanych do IUI jest zbędna

Źródło: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu

Przeczytaj także:

10 Wskazówek Jak Zajść w Ciążę

Leave a Reply

Translate »

Share This

Share this post with your friends!

%d bloggers like this: