Zagrożenia dla dzieci urodzonych po terminie

Zagrożenia dla dzieci urodzonych po terminie

Zagrożenia dla dzieci urodzonych po terminie

Moment porodu zależy od kilku istotnych czynników – między innymi dojrzałości fizycznej dziecka, oddziałujących na kobietę hormonów, jej stanu psychicznego i występujących w okresie ciąży stresorów. Jednak każdy poterminowy poród (po 42 tygodniu ciąży) może przyczynić się do powikłań zdrowotnych u noworodka. Dowiedz się, jakie problemy zdrowotne mogą pojawić się u dzieci urodzonych po planowanym terminie.

Kiedy mówimy o poterminownym porodzie?

Datę porodu określa się według reguły Naegelego, odnosząc się do pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Zgodnie z tą metodą, aby określić termin narodzin dziecka  należy  od pierwszego dnia miesiączki odjąć 3 miesiące, dodać 7 dni oraz rok. Za terminowe porody uznaje się wszystkie, które występują między 38 a 42 tygodniem ciąży. Poród występujący po 42 tygodniu ciąży uznaje się za poterminowy. Do czynników, które mogą decydować o późniejszych narodzinach dziecka można zaliczyć np.  nierództwo, płód płci męskiej, otyłość ciężarnej. Lekarze zgodnie uznają, że ciąża po 42 tygodniu jest ciążą wysokiego ryzyka, ponieważ po tym czasie rośnie ryzyko wystąpienia różnorodnych powikłań.

Jakie powikłania mogą się pojawić?

Ciąża przenoszona zawsze zwiększa ryzyko zachorowalności i umieralności okołoporodowej dziecka. U dziecka, które przebywa w łonie matki dłużej niż 42 tygodnie wzrasta ryzyko niedotlenienia, co może skutkować wczesnym oddawaniem smółki (w naturalnych warunkach pierwsza defekacja dziecka powinna mieć miejsce w pierwszej dobie jego życia). Wczesne oddawanie smółki może doprowadzić do tzw. zespołu aspiracji smółkowej, czyli przedostawania się jej w głąb układu oddechowego. W konsekwencji  może doprowadzić  to do rozwoju zapalenia płuc, które u nienarodzonego dziecka może być bardzo niebezpieczne. Wraz z końcem ciąży zmniejsza się również objętość płynu owodniowego co sprzyja wystąpieniu zaburzeń rytmu serca  lub pojawieniu się  zniekształceń rozwojowych w wyniku ucisku wewnątrzmacicznego lub niedotlenienia. W niektórych wypadkach może doprowadzić to do obumarcia płodu.

Zazwyczaj większa wielkość dziecka urodzonego po terminie stwarza ponadto ryzyko pojawienia się u niego uszkodzeń okołoporodowych np. urazów zewnątrzczaszkowych (przedgłowia, krwiaków podokostnowych), które powstają w wyniku wydłużenia się faz porodu. Poród siłami natury w tej sytuacji może powodować trudności z urodzeniem barków dziecka, co niekiedy wiąże się z koniecznością pociągnięcia za główkę dziecka. Tego typu sytuacja dodatkowo  podnosi  ryzyko uszkodzenia splotu barkowego noworodka. Częstym powikłaniem u dziecka narodzonego po terminie jest również tymczasowe porażenie nerwu twarzowego.

Ciąża po terminie stanowi więc spore wyzwanie dla zespołu lekarzy i położników. Powoduje, że poród siłami natury jest dużo bardziej ryzykowany, dlatego w wielu przypadkach zaleca się wykonanie cesarskiego cięcia, które zmniejszy ryzyko pojawienia się powikłań i uszkodzeń okołoporodowych u płodu oraz matki.

 

TAGI: ciąża, poród, zajść w ciążę, płód

0 komentarzy

, Zagrożenia dla dzieci urodzonych po terminie, Naturalna Płodność
, Zagrożenia dla dzieci urodzonych po terminie, Naturalna Płodność

FemiGlove – Specjalna Rękawica do Samodzielnego Badania Piersi

, Zagrożenia dla dzieci urodzonych po terminie, Naturalna Płodność

Odwiedź nasz Sklep !

Masz problemy Zajść w Ciążę ? Szukasz Skutecznej i Bezpiecznej Antykoncepcji?

marker20 (3)Szybkie i Łatwe Zakupy w 24 h

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Translate »