, Prezentacja i opóźnienia diagnostyczne raka piersi u młodych kobiet, Naturalna Płodność

 Prezentacja i opóźnienia diagnostyczne raka piersi u młodych kobiet.

PRZESŁANKA:  Młode kobiety narażone na zbyt późną diagnozę raka piersi, co może mieć bezpośredni wpływ nagorsze rezultaty leczenia.
METODA: Badaniu pierwszych oznak lub objawów raka i opóźnień w diagnostyce poddane zostały kobiety poniżej 40roku życia u których  rak piersi został zdiagnozowany niedawno, badanie miało miejsce w wielu ośrodkach naukowych.Opóźnienie w samodzielnej diagnostyce zdefiniowano jako ≥90 dni między pierwszą oznaką lub objawem u pacjentki apierwszą wizytą u lekarza. Opóźnienie w rozpoczęciu leczenia zdefiniowano jako ≥90 dni licząc od pierwszej wizytylekarskiej i diagnostyce raka piersi. W karcie pacjenta znalazł się opis cech nowotworowych (guza) z uwzględnieniemstadium choroby. Do oceny przewidywanego opóźnienia w samodzielnej diagnostyce i  w rozpoczęciuleczenia wykorzystane zostały modele jednowymiarowe i wielowymiarowe.
WYNIKI: W przypadku 585 uprawnionych uczestników badania, pierwszą oznaką lub objawem raka były w 80%nieprawidłowości piersi  wykryte samodzielnie, w 6% nieprawidłowości wykryte w trakcie badania klinicznego, w 12% wtrakcie badań „obrazujących”  (USG/mammografiaoraz w 1% przy wystąpieniu objawów ogólnoustrojowych. Wśródkobiet z nowotworami wykrytymi samodzielnie, opóźnienie związane z samodzielną diagnostyką oszacowano na 17% aopóźnienie związane z rozpoczęciem leczenia na 12%. Opóźnienia związane z samodzielną diagnostyką,  związane były z gorszą sytuacją finansową (p = 0,01). Wśród młodych kobiet , które samodzielnie wykryły  raka piersi, opóźnieniezwiązane z rozpoczęciem leczenia, oszacowano na poziomie tendencji (p = 0,06).
WNIOSKI: Większość młodych kobiet wykrywa raka piersi samodzielnie, bez większych opóźnień w dalszej diagnostyce.Kobiety w gorszej sytuacji materialnej narażone na większe opóźnienia w diagnostyce i wykrywaniu nieprawidłowości wpiersiach w ośrodkach medycznych, co jest bezpośrednio związane z ich sytuacją życiową.
, Prezentacja i opóźnienia diagnostyczne raka piersi u młodych kobiet, Naturalna Płodność
, Prezentacja i opóźnienia diagnostyczne raka piersi u młodych kobiet, Naturalna Płodność

FemiGlove – Specjalna Rękawica do Samodzielnego Badania Piersi

, Prezentacja i opóźnienia diagnostyczne raka piersi u młodych kobiet, Naturalna Płodność

Odwiedź nasz Sklep !

Masz problemy Zajść w Ciążę ? Szukasz Skutecznej i Bezpiecznej Antykoncepcji?

marker20 (3)Szybkie i Łatwe Zakupy w 24 h

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Translate »

Share This

Share this post with your friends!

%d bloggers like this: