Nowe standardy w położnictwie

brzuszekLatem tego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Rozporządzenie niesie ze sobą zmiany w działaniu placówek położniczych pod kątem porządku prawnego, ale w praktyce niektóre z tych standardów  są już od dawna wykorzystywane. Reguluje się przede wszystkim procedury związane z:

  • opieką okołoporodową u pacjentek z nadciśnieniem tętniczym
  • opieką okołoporodową u pacjentek w ciąży bliźniaczej
  • postępowaniu w przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego
  • postępowania w przypadku zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu
  • postępowania w przypadku krwotoku położniczego
  • opieką nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych

Nowe standardy w położnictwie mają poprawić bezpieczeństwo pacjentek i jakość opieki okołoporodowej.  Błędy medyczne stanowią istotny problem, który niesie ze sobą liczne konsekwencje. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat obowiązków personelu medycznego, w tym lekarzy rośnie ilość pozwów dotyczących błędów w praktyce lekarskiej. Sąd wymierza coraz wyższe kary z tego tytułu. Nowe rozporządzenie ma w taki sposób ujednolicić  procedury postępowania i opieki okołoporodowej, aby błędów medycznych było jak najmniej. Ma to swoich zwolenników, jak i przeciwników. Do tej pory „staranność” lekarzy nie miała swojego prawnego zapisu, jednak rozporządzenie wydane przez Ministra Zdrowia zmienia postać rzeczy. Lekarze od tej pory będą mieli narzucony schemat postępowania w stosunku do konkretnych sytuacji medycznych.  W niektórych przypadkach ułatwi to sposób zachowania i narzuci w pewien sposób drogę, jaką ma podążać lekarz, w innych będzie to jednak źródło niedomówień i komplikacji, ponieważ rozporządzenie nie przewiduje wszystkich okoliczności oraz odstępstw od reguły. Nie w każdej sytuacji będzie można postępować zgodnie z rozporządzeniem, co generuje ryzyko kolejnych roszczeń pacjentów.

Prowadzenie dokumentacji medycznej również ma zostać objęte szczególnym nadzorem. W placówkach medycznych powinny obowiązywać procedury wewnętrzne, natomiast personel powinien odbywać szkolenia w zakresie standardów oraz konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

Translate »

Share This

Share this post with your friends!

%d bloggers like this: