, Amnioquick – diagnostyka pęknięć błon płodowych, Naturalna Płodność

Test Amnioquick – jest wiarygodnym i szybkim testem do wykrywania in vitro IGFBP-1 w wymazach z pochwy. Ma za zadanie wykrywać przedwczesne pękniecia błon płodowych u kobiet ciężarnych.

Test Amnioquick:

  • bardzo czuły,
  • wykonanie testu nie wymaga wizyty u lekarza czy użycia wziernika dopochowowego,
  • wiarygodnośc testu jest na poziomie 99%,
  • wynik w przeciągu 10-15 minut
  • nie wymaga użycia żadnych dodatkowych przedmiotówinstrumentów czy urządzeń,
  • wynik pojawia się w postaci barwnych prążków,
  • gotowy do użycia przez 18 miesięcy,

Zestaw Amnioquick® należy przechowywać w temperaturze 2 – 30°C do daty ważności nadrukowanej na opakowaniu. Test posiada 18 – miesięczny termin ważności od daty produkcji .

Test jest wrażliwy zarówno na wilgoć, jak i ciepło. Test powinien być użyty w ciągu godziny od momentu otwarcia aluminiowej kopertki. Nie należy używać testu po upływie daty ważności.

Do wykonania oznaczenia potrzebny jest: czasomierz z alarmem, który nie jest dostarczony w zestawie.

OGRANICZENIA TESTU

1. Należy ściśle przestrzegać procedury wykonania testu, środków ostrożności i prawidłowej interpretacji wyników testu.
2. Tak jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, ostateczny wynik powinien być wydany w oparciu o objawy kliniczne pacjenta.
3. Fałszywie dodatnie wyniki mogą być związane z obecnością białka IGFBP-1 pochodzącego z ciężkiego krwawienia lub  komórek doczesnych szyjki macicy, wtedy gdy szyjka macicy jest wystarczająco dojrzała.
4. Fałszywie ujemne wyniki mogą pojawić się w przypadku wykonania badania po czasie dłuższym niż 12 godzin po zatrzymaniu wycieku płynu owodniowego.
5. Wymazówka powinna być wprowadzona do probówki ekstrakcyjnej natychmiast po pobraniu próbki. Następnie materiał badany może być przechowywany w probówce maksymalnie 6 godzin w temperaturze pokojowej lub 4°C, zanim zostanie wykonany test. Proteazy obecne w wydzielinie z pochwy mogą zmienić IGFBP-1, jeśli probówka będzie przechowywana dłużej niż 6
godzin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Podczas pracy z materiałem zakaźnym i przy wykonywaniu testu należy stosować jednorazowe rękawiczki.
2. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas wykonywania oznaczeń.
3. Miejsce rozlania oczyścić przy użyciu odpowiedniego środka dezynfekującego.
4. Nie używać testu po upływie daty ważności.
5. Nie otwierać kopertki ochronnej testu, zanim nie osiągnie temperatury pokojowej, aby uniknąć zjawiska skraplania.
6. Nie używać powtórnie pasków testowych, wymazówek i probówek ekstrakcyjnych.

POBIERANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK

Do pobrania próbki wydzieliny ze ścianki pochwy należy użyć sterylnej wymazówki dakronowej. Otworzyć torebkę i umieścić wymazówkę w pochwie (na głębokości 5 cm) na 1 minutę.

WYKONANIE OZNACZENIA

1) Przed wykonaniem badania należy doprowadzić temperaturę zestawu i badanych próbek do temperatury pokojowej.
2) Po otwarciu kopertki z testem paskowym, oznaczenie powinno być wykonane w ciągu 1 godziny.
3) Otworzyć probówkę i postawić ją pionowo na płaskiej, poziomej powierzchni.
4) Wprowadzić wymazówkę do probówki i obracać nią przez 10 sekund. Następnie wymazówkę wyrzucić.
5) Zanurzyć w roztworze pasek testowy strzałkami skierowanymi do dołu. Delikatnie postukać paskiem o dno probówki dla  polepszenia migracji. Trzymać pasek w probówce w pozycji pionowej przez 10 minut.
6) Odczytać wynik po 10 minutach od chwili zanurzenia paska testowego w probówce.
Nie interpretować wyniku po czasie 15 minut od momentu zanurzenia paska testowego w probówce.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

, Amnioquick – diagnostyka pęknięć błon płodowych, Naturalna Płodność
Wynik dodatni:
Pojawia się jedna barwna linia kontrolna i jedna barwna linia testowa (nawet jeśli intensywność zabarwienia tej linii jest słaba)

, Amnioquick – diagnostyka pęknięć błon płodowych, Naturalna Płodność
Wynik ujemny:
Pojawia się tylko jedna barwna linia kontrolna, brak barwnej linii w strefie testowej.

, Amnioquick – diagnostyka pęknięć błon płodowych, Naturalna Płodność
Wynik nieważny:
Brak barwnej linii w strefie kontrolnej. W takim przypadku wynik testu uważa się za nieważny. Najczęstszą przyczyną braku prążka kontrolnego jest niedokładne wykonanie oznaczenia lub pogorszenie działania testu. Badanie należy powtórzyć stosując nowy pasek testowy.

, Amnioquick – diagnostyka pęknięć błon płodowych, Naturalna Płodność

Odwiedź nasz Sklep

Planujesz dziecko ? Szukasz Bezpiecznej Antykoncepcji ?

marker20 (3)

Szybkie i Łatwe Zakupy w 24 h

, Amnioquick – diagnostyka pęknięć błon płodowych, Naturalna Płodność

FemiGlove – Specjalna Rękawica do Samodzielnego Badania Piersi

Cyclotest® myPlan – Naturalne Planowanie Rodziny

Odwiedź nasz Sklep

Masz problemy Zajść w Ciążę ? Szukasz Skutecznej i Bezpiecznej Antykoncepcji?

marker20 (3)Szybkie i Łatwe Zakupy w 24 h

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Translate »

Share This

Share this post with your friends!

%d bloggers like this: